Dieren, en in het bijzonder paarden, geven een heel mooie aanvulling bij coaching. Dieren zijn veel meer dan mensen gericht op lichaamstaal. Daarnaast reageren ze zuiver op wat er zich nu afspeelt in hun omgeving en bij de mensen met wie ze samen zijn. Hun reactie op jou laat zich nauwelijks beïnvloeden door wat je eerder hebt gedaan, en ze denken niet na over wat er nog gaat komen. Ze reageren puur op jou op dát moment.

Voer je activiteiten uit met of in de buurt van het dier, dan kan zijn reactie je waardevolle informatie geven over jouw handelen, gedrag en gevoel. En het geeft je de gelegenheid om te experimenteren. Laat jij ander gedrag zien, dan zal het dier onmiddellijk anders op jou reageren.