GoSense: Ervaringsgerichte coaching voor individuen, groepen en bedrijven.

Op deze website vindt u een toelichting op alle activiteiten van GoSense. Kort samengevat verzorg ik ervaringsgerichte coaching op locatie met, maar ook zonder de hulp van dieren. Dat zijn overigens niet per definitie paarden of ezels, maar kan bijvoorbeeld ook een hond zijn.

Hoe ik te werk ga heb ik op de verschillende pagina’s zo duidelijk en bondig mogelijk uiteengezet. Een sessie of traject is echter per mens of groep verschillend en voor specifieke informatie die op uw situatie van toepassing is, verzoek ik u daarom per telefoon (of eventueel e-mail) contact met mij op te nemen.

Hiske van der Hoek, GoSense